Europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema

Mes norime investuoti į Europos energetikos tinklus, sujungiančius atsinaujinančios energijos rūšių gamybą su įvairiais žemyno regionais, idant būtų didinamas energetikos saugumas ir mažinamos išlaidos. Žalieji prisidėjo prie Europos piliečių iniciatyvos ECI pristatymo, kuri leidžia ES piliečiams kreiptis į Europos Komisiją dėl įstatymų teikimo pasiūlymų. Šiandienos permainų pasaulyje, kai didėja nelygybė ir bandoma kvestionuoti žmogaus teises, pasyvumas nėra tinkamas pasirinkimas. Europos Parlamentui turėtų būti suteiktos galios priimti bendrąjį sprendimą atsižvelgiant į ekonominės politikos koordinavimo prioritetus. Pasaulis ir mes galime pasinaudoti Europos globalinės atsakomybės teikiama nauda. Europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema Apie tai, kad Lietuvos Vyriausybė nepritaria tokiai EK iniciatyvai dėl komandiruojamųjų darbuotojų direktyvos pakeitimo pareiškė premjeras Algirdas Butkevičius, ketvirtadienį susitikęs su Vilniuje apsilankiusia už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažas bei vidutines įmones atsakinga eurokomisare Elžbieta Bienkowska.

Kalbant apie sąnaudas, žalieji ryžtingai kovoja prieš taršų ir ekologiškai žalingą išlaidavimą, pavyzdžiui, iškastinio kuro subsidijos ar branduolinės programos — tarptautiniai termobranduoliniai eksperimentiniai reaktoriai ITER.

Administruojant paveldėtą viešąją skolą, įsteigiant skolos kompensavimo fondą ir palaipsniui leidžiant bendruosius skolos instrumentus euroobligacijas pagal aiškiai apibrėžtas ir realias bendrosios fiskalinės drausmės taisykles, tai laikoma pagrindiniais žingsniais, užtikrinant viešųjų finansų palaikymą. Siekdami atgaivinti krizės ištiktą ekonomiką ir išsaugoti monetarinę sąjungą, mes pasisakome už ES biudžeto didinimą, finansuojamą iš savo šaltinių, ir finansinių solidarumo instrumentų kūrimą, jais būtų finansuojamas ekonomikos atsigavimas.

Remiame efektyvų išteklių naudojimą ir ekoinovacijas palaikančios politikos priemones ir investicijas visuose ekonomikos sektoriuose. Ši žaliųjų kampanija sukurs daug naujų kokybiško darbo vietų labai kvalifikuotiems, taip pat nekvalifikuotiems specialistams įvairiose pramonės šakose, ir pagerins darbo sąlygas bei darbuotojų sveikatą.

europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema geriausi dvejetainiai variantai 60 sekundžių strategija

Tokia politika prisidės prie būsimojo ekonominio atsparumo krizėms. Pramonė neturėtų imtis neteisingos veiklos, sietinos su skalūnų dujų gavyba ar kuro iš žemės ūkio produkcijos gamyba. Ji turėtų tapti pagrindiniu partneriu šioje inovacijomis orientuotoje žaliųjų transformacijoje, skatinant ekodizaino taisykles, viešąjį pirkimą, valstybinės pagalbos taisykles, privatų investavimą, smulkias ir vidutinio dydžio įmones ir kooperatyvus, geresnį mokslinių tyrimų, plėtros ir švietimo finansavimą, verslumą, ypač socialinį verslumą, gerus pramoninius santykius, darbo vietų demokratiją ir teisėtus korporacinius interesus.

Europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema

Tai turėtų tapti visų mūsų pastangų pagrindu. Norime stiprinti profsąjungas ir užtikrinti vyrų bei moterų darbuotojų teisę vienodai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose. Prekybos politika turėtų prisidėti prie ilgalaikio pramoninio Europos renesanso ir demonstruoti pagarbą ir solidarumą mūsų pasauliniams partneriams.

Vienas ypatingos svarbos projektas šioje srityje — sukurti Europos atsinaujinančios energijos bendruomenę, kuri padėtų įveikti mūsų priklausomybę nuo iškastinio kuro rūšių. Ekologinę krizę nustelbė dabartinė ekonominė krizė, bet situacija tampa vis aštresnė ir potenciali ekosistemų griūtis kelia pavojų mūsų gyvensenai. Nelieka jokių abejonių dėl žmonijos vaidmens sukeliant klimato kaitos procesus ir ryškėja katastrofinės neveiklumo pasekmės.

Planeta jau arti tos ribos, kai be radikalių energijos suvartojimo ir gamybos pokyčių kenksmingas klimato kaitos procesas gali tapti negrįžtamas. Turime pranešti, kad jau priimti sprendimai, kurie suteiktų milžinišką naudą aplinkosaugai, ekonominei plėtrai, socialinei ir sveikatos apsaugai. Siekiame, kad būtų teisiškai nustatytos emisijos apimtys ir numatytos sankcijos, kad būtų įgyvendinti klimato sureguliavimo tikslai.

Taip būtų sukurtos ilgalaikės ekonominės transformacijos paskatos, o permainos leistų išvengti pavojingos klimato kaitos pasekmių. JT klimato kaitos viršūnių susitikimas Paryžiuje COP 21 turi pateikti įpareigojančią pasaulinio masto sutartį. Laikrodis tiksi ir ES kartu su šalimis narėmis turi imtis vadovaujančio vaidmens, kad būtų nustatyti visų besiderančių šalių įsipareigojimai. Tai reiškia, kad m. Teisiškai privalomi apribojimai lieka efektyviausia priemone mažinančia taršą.

Jeigu nepavyks, žalieji pasisakys už nacionalinę anglies kainodaros peržiūrą. Viešosios institucijos, verslas, ypač finansinis sektorius, privalo skatinti atsisakyti klimato kaitą skatinančių žaliavų. Turi būti nutrauktos valstybinės subsidijos, skiriamos iškastinio kuro rūšių investicijoms. Mes norime investuoti į Europos energetikos tinklus, sujungiančius atsinaujinančios energijos rūšių gamybą su įvairiais žemyno regionais, idant būtų didinamas energetikos saugumas ir mažinamos išlaidos.

Nuosekli energetikos politika, paremta energijos taupymu, energijos efektyvumu ir atsinaujinančios energijos rūšys — vienintelis būdas strategijų variantai m.

Todėl svarbu ir toliau kelti nacionalinius efektyvaus energijos naudojimo ir jos atsinaujinimo tikslus. Iki m. Tai ne tik svarbu ribojant globalų atšilimą 2ºC žemiau iš anksto nustatyto pramoninio lygio, bet ir prasminga ekonomiškai, nes skatinama ekonominė veikla, kuriamos darbo vietos ir mažinama Europos priklausomybė nuo importuojamo kuro.

Branduolinė energija — brangi ir rizikinga, jos naudojimas kelia tiesioginį pavojų ir skatina branduolinių ginklų plitimą, ji neturėtų būtų naudojama Europos energetinėje sistemoje. Privalome nedelsiant uždaryti rizikingiausias branduolines jėgaines, nutraukti tiesiogines ir netiesiogines subsidijas ir reikalauti esamų atominės energijos gamintojų, kad jie prisiimtų visą atsakomybę už žalą ir radioaktyvius teršalus branduolinės avarijos atveju.

europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema kriptografin valiuta investuoja

Mes norime būti tikri, kad aplinkos ir bioįvairovės apsaugai bei ilgalaikei plėtrai būtų teikiamas tarptautinis prioritetas. Siūlome įsteigti Pasaulio aplinkosaugos organizaciją, kuri sujungtų ir išplėstų įvairių pavienių agentūrų, kurios jau yra įkurtos Jungtinėse Tautose, funkcijas. Negalime vertinti gyvenimo kokybės vien pinigine išraiška: mums reikalingi nauji rodikliai, papildantys ir išplečiantys bendrojo vidaus produkto BVP rodiklį, kuriuo matuojamas visuomenės klestėjimas ir gerovė.

Įvairialypė Europos gamta yra graži ir neįkainojama. Žalieji žino, kad pastovi ilgalaikė plėtra reiškia protingą gamtinių išteklių tvarkymą, idant mūsų vaikai ir vaikų vaikai dar galėtų gyventi gyvybingoje planetoje.

europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema bitkoinų prekybos robotų sistema

Mes gyvename viršydami savo limitus, nes suvartojame tiek gamtinių išteklių, kad jie nebegali atsinaujinti, be to, dar teršiame orą, dirvožemį ir vandenį pavojingomis medžiagomis.

Mes norime sumažinti savo ekologinį pėdsaką ir išteklių vartojimą bei užtikrinti, kad gamybos produktai būtų pakartotinai perdirbami, užuot gulėję sąvartynuose. Didžiausias siekis — uždarojo ciklo visuomenė, kuri nepavojingas vieno sektoriaus atliekas sugebėtų panaudoti kitame.

Dabartinis iškastinio kuro kiekis, kuris vartojamas pervežimo sektoriuje, turi neigiamą poveikį visuomeninės sveikatai ir aplinkosaugai, be to, ES tampa priklausoma nuo energijos išteklių importo ir kylančių kainų.

Mums reikia pereiti prie saugesnių ir aplinką mažiau teršiančių transporto priemonių, tokių kaip vandens transportas, dviračiai, visuomeninis transportas ir traukiniai. Specialusis dėmesys turi būti skiriamas sąžiningai konkurencijai tarp skirtingų transporto rūšių.

Europos geležinkelio tinklui turėtų būti nutiestos trūkstamos regioninės ir tolimosios jungtys, kad miestas ir kaimas galėtų lengviau susisiekti.

Pirmenybė turi būti teikiama geležinkelio pervežimams, o ne kelių transportui ir aviacijai. Efektyviau naudojant transporto priemones, sumažės Europos piliečių išlaidos kurui, kartu pagerės ir oro kokybė. Mes skatiname inovacijas, gaminant elektrinius dviračius, tramvajus ir traukinius, elektromobilius, kurie remiasi atsinaujinančios energijos ištekliais.

europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema macd prekybos strategija excel

Mes palaikome oro taršą mažinančias priemones, nes įrodyta, kad užterštas oras tampa pagrindine išankstinės mirties priežastimi. Siekiame geriau kontroliuoti elektroninės įrangos ir kitas pavojingas atliekas, narkotines medžiagas ir pesticidų likučius, išleidžiamus į nuotekų surinkimo sistemas, ir naudoti nanotechnologijas kosmetikos, vaistų, maisto ir biocidų gamybai, taip pat mažinant šių medžiagų neigiamą poveikį hormoninei sistemai. Mes ir toliau tęsiame savo kampaniją prieš pavojingą ir žalingą skalūnų dujų gavybos praktiką, taip pat kitų netradicinių kuro rūšių gavybą.

Laikas uždrausti skalūnų dujas, todėl raginame nedelsiant uždrausti hidraulinį ardymą. Ardymo medžiagos teršia mūsų vandens išteklius ir aplinką pavojingomis cheminėmis medžiagomis.

Metano nuotėkiai skalūninių dujų gavybos metu prisideda prie klimato kaitos.

Be to, šių dujų ekonominė nauda labai perdėta, gamyba smarkiai krenta po pirmųjų gavybos metų, sukeliamas ekonomikos pakilimas ir smukimas vietinėse bendruomenėse. Maistinių kultūrų naudojimas transporto priemonių kurui, finansinės spekuliacijos dėl pagrindinių maisto produktų padidino jų kainas, padidėjo ariamųjų žemių paklausa, iškilo grėsmė likti be maisto milijonams besivystančių šalių gyventojų, be to, daroma neigiamas poveikis aplinkai.

Kaip žinia, kertami ir deginami bioįvairove turtingi tropiniai miškai, o jų vietoje sodinamos palmių plantacijos, jų aliejus skirtas kuro ir maisto produktų gamybai. ES turėtų atsisakyti šios praktikos naudoti žemės ūkio paskirties žemę kuro gamybai. Turime atsisakyti naudoti žemės ūkio kultūras kurui. Naudingiau būtų sutelkti dėmesį į pastovesnius pervežimo modelius, įskaitant geresnį atliekų panaudojimą transporto priemonių ir kuro gamybai.

Žemės ūkis, paremtas pesticidais, monokultūromis ir per dažnai vartojamais antibiotikais, klesti mūsų sveikatos, aplinkos ir didėjančių gyvulių kančių sąskaita.

Dažnai paviešinami skandalai dėl maisto produktų verčia vartotojus jaustis nesaugiai, nes žmonės nežino ką jie valgo ir iš kur.

Žalieji skatinti vartoti patikimą, sveiką, įvairų, vietinį maistą, o ne standartizuotus, beskonius maisto produktus, kurie skirti prekybos centrų lentynoms puošti. Tai reiškia, kad skatinamos vietinės gamybos rūšys, organinė žemdirbystė ir patikimi produktai, kurie tiekiami iš besivystančių šalių. Mums pavyko sėkmingai susigrumti su keliomis klaidinančiomis praktikomis bei pagerinti kilmės šalies ir sudėtinių dalių žymėjimą ant etikečių. Mes ir toliau reikalausime gerinti maisto žymėjimo skaidrumą.

EUR-Lex Access to European Union law

Europiečiai kasmet išmeta 90 mln. Pradėjome maisto revoliuciją.

Europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema Apie tai, kad Lietuvos Vyriausybė nepritaria tokiai EK iniciatyvai dėl komandiruojamųjų darbuotojų direktyvos pakeitimo pareiškė premjeras Algirdas Butkevičius, ketvirtadienį susitikęs su Vilniuje apsilankiusia už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažas bei vidutines įmones atsakinga eurokomisare Elžbieta Bienkowska. Komandiruojamiems darbuotojams — toks pat atlygis kaip vietiniams Lietuvos Seimas yra pateikęs pagrįstą nuomonę, jog šis EK pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. EK šiemet kovo mėnesį pranešė, kad siūloma reformuoti Darbuotojų komandiravimo direktyvą.

Visuomenė gauna daugiau informacijos, formuojasi asmeniniai įsipareigojimai ir kolektyvinė demokratija, nustatant ir gerinant maisto politiką visoje Europoje. Atėjo laikas paremti tokią žemdirbystę, kuri atsižvelgtų į klimato kaitą, būtų patikima, sąžininga ir etiškai nepažeista. Mes norime, kad žemės ūkio sistemos būtų lanksčios, biologiškai įvairios, sveikos ir nepažeidžiamos, kad ne tik prisitaikytume prie klimato kaitos, bet dar ir sušvelnintume ją.

Norime matyti sistemą, kuri leidžia skaidriau skirstyti valstybinius fondus, įskaitant didesnę paramą smulkiems ūkininkams, organinei žemdirbystei, įprastiniams ūkininkams, kurie nori diegti ekologinius gamybos metodus ir vietinei gamybai, ir pardavimui, kad ūkininkai priartėtų prie vartotojų. Ūkininkai nusipelnė padorios kainos už savo produkciją ir korporaciniai pirkėjai neturėtų mažinti supirkimo kainų žemiau nustatyto subalansuoto lygio.

Turime didinti dirvožemio derlingumą, drastiškai sumažinti pesticidų ir sintetinių trąšų vartojimą, panaikinti žalingas eksporto subsidijas ir atsisakyti intensyvios pramoninės žemdirbystės.

Toliau tęsime savo kampaniją už sąžiningą ir neribotą sėklininkystę, nukreiptą prieš augalų ir gyvulių patentavimą. Mes priešinamės tolesnei sėklų ir augalinių medžiagų privatizacijai, kaip nurodyta ES sėklų taisyklėse, ir toliau kovosime prieš korporacinę sėklų pramonės kontrolę, kuri verčia ūkininkus rinktis tik tokias sėklas, su kuriomis naudojamos cheminės trąšos ir pesticidai, neleidžiant jiems patiems išsaugoti ir veisti reikiamas sėklas bei pritaikyti savo kultūras prie besikeičiančių vietinių sąlygų.

Bioįvairovės netektis ir per dažnas pesticidų naudojimas naikina bičių ir kitų vabzdžių, kurie apdulkina daugelį augalų ir žemės ūkio kultūrų, populiacijas. Mes primygtinai reikalaujame suteikti mums teisę nustatyti savas taisykles ir įvesti privalomą GMO žymėjimą. Europos vartotojai turi teisę žinoti, iš kokių medžiagų sudarytas jų maistas ir iš kur jis yra kilęs.

Bet kokie GMO tyrimai europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema apsiriboti tik poveikio įvertinimu, įskaitant genų srautus ir kryžminį užteršimą. Ankstesnė praktika, kai nereikalinga žuvis buvo išmetama atgal į jūrą, laikoma milžinišku maisto ir pajamų švaistymu, jos bus atsisakoma. Žuvų atsargos bus patikimiau tvarkomos ir geriau reguliuojamas žuvininkystės laivyno dydis. Vartotojai dabar galės žinoti ne tik žuvies kilmę, bet kaip ji buvo pagauta. Lieka dar daug ką nuveikti diegiant šias reformas ir užtikrinant, kad nebūtų pasinaudota šios veiklos spragomis.

Mes ir toliau kovosime už geresnę intensyvios žuvininkystės, kuri yra labai tarši, kontrolę, tinkamesnę smulkios, vietinės žuvininkystės raidą Europos viduje ir už jos ribų.

Mums reikia kuo skubiau atsisakyti pramoninės žemdirbystės, siaubingos gyvulių gerovės registracijos ir intensyvaus antibiotikų naudojimo. Mes ir toliau vadovaujame kovai prieš bandymus su gyvūnais. Tai darysime ir ateityje. Norime smarkiai sumažinti gyvulių pervežimo laiką ir nutraukti gyvų gyvulių eksportą.

Тогда они будут уверены в том, что мои способности к их языку - не случайный подарок природы, а дело техники. - Разве теперь им не все равно. - поинтересовался Ричард. - Ведь главное в том, что мы можем общаться. - Ты удивляешь меня, папа.

Tarptautinėje arenoje ES privalo aktyviau kovoti su laukinių žvėrių kontrabanda, saugoti jūrinius žinduolius ir palaikyti ruonių produktų draudimą. Palaikome kailinių gyvūnų auginimo draudimą. Mes norime, kad ES parengtų vertybėmis pagrįstą bendrąją užsienio politiką ir prisiimtų svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje, spręstų struktūrinių skurdo priežasčių klausimą, skatintų teisingumą ir solidarumą, taiką ir gintų bendražmogiškąsias vertybes.

Šiandienos permainų pasaulyje, kai didėja nelygybė ir bandoma kvestionuoti žmogaus teises, pasyvumas nėra tinkamas pasirinkimas. Norime, kad ES suformuotų bendrąją nuomonę dėl užsienio ir saugumo politikos. Matome teigiamų poslinkių šia kryptimi sprendžiant Kosovo ir Serbijos, Irano klausimus. ES turėtų siekti tvirtos ir sąžiningos partnerystės su pietų pusrutulio šalimis, mažinti įvairių visuomenės sluoksnių europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema.

ES ir jos partneriai turi veikti kartu, kad rastų bendruosius atsakymus į tokias problemas kaip klimato kaita, branduolinio ginklo platinimas ir regioniniai konfliktai visame pasaulyje, taip pat nepriimtinas gamtinių išteklių daugelyje šalių eksploatavimas, ypač pasaulio pietų pusrutulio šalyse. Toks bendradarbiavimas nebus patikimas, jei nebus demokratinis, atsakingas, skaidrus ir paremtas universaliais principais. Mes norime, kad ES remtų daugiašalį globalų valdymą, stiprinantį ir reformuojamą JT vaidmenį, įstatymo viršenybę ir pareigą ją ginti.

Pirmenybė visada turi būti teikiama pilietinių konfliktų sprendimui. Per pastaruosius metus energetikos saugumas tapo vienu iš pagrindinių ES užsienio politikos prioritetų.

Dėl per didelio priklausymo nuo dujų ir naftos EU gali būti papirkta tų autokratų, kurie kontroliuoja Europos angliavandenilių tiekimo srautus. Mes privalome nutraukti šią pavojingą ir toksinę jungtį.

ES institucijos turėtų įtraukti žmogaus teises į išorinės politikos, įskaitant prekybą, programas. Privalome įvykdyti duotus pažadus žmogaus teisių srityje, kai mūsų prašo padėti teikiant paramą nelaimės atvejais. Tai susiję su tvirtu mūsų įsipareigojimu laikytis pagrindinių humanitarinių principų: žmogiškumo, nešališkumo, nepriklausomybės ir neutralumo.

ES privalo veikti efektyviau, drąsiai reikšti savo nuomonę ginant įstatymo viršenybę, laisvę ir žmogaus teises, įskaitant socioekonomines ir aplinkosaugos teises ES viduje ir už jos ribų.

ES turi būti pirmose gretose nustatant teisiškai įpareigojančias korporacinės socialinės atsakomybės nuostatas. ES ir valstybės narės privalo susitarti dėl slapto sulaikymo bendrininkavimo ir neteisėtų nužudymų, įskaitant visą atsakomybę už žmogaus teisės pažeidimus, padarytus CIA perdavimo programoje. Visos šalys narės privalo ratifikuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo statuto pataisas, kurios leistų persekioti valstybės vadovus, pradėjusius puolamąjį karą.

ES nepakankamai prisidėjo prie Tūkstantmečio plėtros tikslų MDGkuriuose išskiriama kova prieš skurdą, badą, aplinkos naikinimą ir moterų atskirtį.

Taip pat ES plėtros darbotvarkėje svarbiausiu prioritetu turi būti kova su korupcija, pinigų plovimu, mokesčių vengimu, neteisėtais kapitalo srautais ir žalingomis mokesčių struktūromis. Tai darydamos ES šalys narės užkirstų kelią migrantų ir mažumų diskriminavimui.

europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema ką tai reiškia jei pamatai tris juodas varnas

Būtina stiprinti patikras ir išlaikyti pusiausvyrą, kad teisėsaugos ir slaptosios tarnybos galėtų imtis iš jų reikalaujamų, būtinų ir proporcingų veiksmų, kad Europos piliečiai galėtų jaustis saugiai. ES buvo įkurta tam, kad užtikrintų taiką po griaunančių karų, konfrontacija būtų pakeista bendradarbiavimu.

Žalieji nori, kad ES aktyviai prisidėtų prie smurto likvidavimo ir skatintų kultūrinį dialogą, tarpininkavimą, susitaikymą ir bendradarbiavimą. ES suvaidino ir toliau vaidina svarbų vaidmenį konfliktų prevencijos, pilietinių konfliktų sprendimų, nusiginklavimo, ginklų kontrolės, taikos sureguliavimo ir palaikymo srityse. ES taip pat turėtų stiprinti savo humanitarinį vaidmenį, pavyzdžiui, įkurti laikinąsias ligonines, palengvinančias piliečių kančias pilietinio karo atveju. Žmogaus saugumo koncepcija turi būti laikoma pagrindine ES išorinių veiksmų priežastimi.

Branduolinės energetikos mitai ir tikrove. 1 dalis

Taip pat manome, kad ES turėtų siekti, kad JT pasitelktų efektyvesnes priemones įvedant taiką. Dabar svarbu stiprinti parlamentinę ES karinių operacijų kontrolę, suteikiant Europos Parlamentui sprendimo priėmimo teisę. Dėl žaliųjų veiksmų žymiai didesnė ES biudžeto dalis skiriama konfliktų prevencijai, įgyvendinant stabilumo ir taikos užtikrinimo teisinius aktus. Mes priešinamės karinių tyrimų iš ES biudžeto finansavimui, tokių kaip Europos radijo bangomis valdomos karinės technikos plėtra ir prieštaraujame, kad Europa taptų branduolinių medžiagų sandėliavimo vieta.

Mes ir toliau kovosime už branduolinį nusiginklavimą tiek visame pasaulyje ir imsimės konkrečių žingsnių dėl Vidurio Rytų masinio naikinimo ginklų laisvosios zonos. Žalieji taip pat nori uždrausti ginklus, tokius kaip išsodrinto urano amunicija ir baltasis fosforas. Europos bankų, pensijų fondų, draudimo bendrovių ir kitų bendrovių investicijos, gaminant sausumos minas ir kasetinius šaudmenis taip pat turi būti uždraustos. Europos ginklų prekyba, įskaitant žvalgybos technologijas, yra eksportuojamas nesaugumas į tokius regionus, kaip Vidurinieji ir Tolimieji Rytai.

Žalieji nori sumažinti tokią prekybą ir nutraukti ginklų, kurie galėtų būti europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema prieš kovos už laisvę judėjimus ir pilietinius protestus, eksportą. Ekstrateritorinis tikslinis žudymas už ginkluoto konflikto ribų radijo valdoma karine technika ar kitomis priemonėmis pažeidžia nustatytos įstatymo viršenybės apribojimus.

Mes norime, kad ES kartu su JT nariais siektų visame pasaulyje uždrausti tokius veiksmus remiantis tarptautine humanitarine ir žmogaus teisių teise ir būtų nutrauktas automatinių mirtinų ginklų naudojimas. JT nurodė, kad iš šių pabėgėlių kasmet skubiai reikia persikelti į kitą šalį ir tik pusė jų randa naują prieglobstį; neramina tai, kad Europos Sąjungoje prieglobstį kasmet randa tik 4 pabėgėlių, lyginant su 80 pabėgėlių, kurie atvyksta į JAV.

Tūkstančiai žmonių miršta už ES išorinių sienų dėl griežtesnės kontrolės ir ribotų galimybių teisėtai patekti į šalį. ES įsipareigoja užtikrinti, kad šie žmonės galėtų siekti saugumo. Turime dėti pastangas, kad sukurtume savo vardo vertą prieglobsčio suteikimo sistemą. Plėtodami užsienio santykius, taip pat vykdydami prekybos ir plėtros politiką, turime spręsti problemas, prekybos sistemos pagrindai žmonės priversti emigruoti.

Žalieji sėkmingai kovoja, kad būtų parengta ES Jungtinė persikėlimo programa, taip pat būtų steigiami fondai skubiam humanitarinę krizę patiriančių pabėgėlių perkėlimui. ES šalys narės privalo daryti viską ką gali, kad išnaudotų šių fondų lėšas ir pademonstruotų solidarumą, ne tik viena kitai, bet ir sunkumų patiriantiems kaimyniniams regionams. Vienas iš pagrindinių žaliųjų užsienio politikos rūpesčių pasiekti, kad Europa vėl taptų pagrindiniu veikėju, kovodama prieš klimato pokyčius ir aplinkosaugos degradaciją.

Klimato kaita jau sukelia žalą ir dėl to kenčia viso pasaulio šalys. Daugelis žmonių turi palikti savo žemę ir tapti klimato kaitos pabėgėliais dėl žemės virtimo dykuma, dirvožemio erozijos, kritulių ar kylančio jūros lygio.

Mes norime, kad klimato pabėgėliai įgautų teisinį statusą ir būtų įtraukti į tarptautinę teisę. Todėl ES privalo imtis vadovaujančio vaidmens dėl klimato kaitos migracijos tarptautinėse institucijose ir vietinėse institucijose.

Ji privalo didinti savo paramą klimato kaitos migracijai ir prisitaikymui. Klimato kaitos finansavimas labai svarbus besivystančioms šalims, todėl žalieji sieks, kad ES įvykdytų savo pažadus ir prisiimtų atsakomybę. Toks finansavimas turi būti nauja ir papildoma priemonė prie esamų plėtros pagalbos programų. Mes taip pat pasisakome už aplinkosaugos plėtros projektus, kurie skatintų parengti efektyvią klimato kaitos sušvelninimo ir adaptavimo strategiją. ES turi būti atvira naujoms narėms su sąlyga, jei jos atitinka narystės kriterijus.

Mes palaikome ES stojimo perspektyvą visoms vakarų Balkanų šalims. Žalieji nori pagreitinti tiesiogines ir atviras derybas su Turkija. Europos Sąjunga turi prisiimti pagrindinį artimos kaimynystės vaidmenį, stiprinant stabilumą ir demokratiją. Norime stiprinti Rytų partnerystę ir įsipareigoti tokioms šalims kaip Ukraina, Gruzija ir Moldova. Tuo patvirtiname, kad esame principingi ir sąžiningi savo kaimynų partneriai.

Europos suvienijimas išlaisvino žemyną nuo šimtmečius kilusių prieštaravimų ir karų. Taip buvo pažabotos diktatūros ir autoritariniai režimai.

ES turėtų bendradarbiauti su pilietine visuomene, suteikti prieglaudą ir remti laisvės bei demokratijos gynėjus ir teikti stipendijas kaimyninių šalių jaunimui. Mes norime, kad ES sutelktų dėmesį į kaimyninėse Viduržemio ir Rytų Europos šalyse vykstančius transformacijos procesus ir efektyviai remtų šiose šalyse vykdomas reformas.

Europos Parlamentas vaidina svarbų vaidmenį palaikant Europos prekybos santykius, nes jis gali vetuoti prekybos sutartis, kaip nutiko su ACTA. Tačiau mums reikia daugiau skaidrumo vedant prekybos derybas ir užtikrinant efektyvų bendradarbiavimą tarp Europos ir nacionalinių parlamentų.

Dvejetainiai variantai pro signalus nemokamai remia daugiašalę prekybos tvarką, bet prekyba turėtų remti, ne trukdyti mažiau turtingų šalių plėtrai ir perėjimui prie ekologinio, socialinio, teisingo ir demokratinio plėtros modelio. Tai apima atvertas ES rinkas mažiau išsivysčiusioms šalims, reformas, kurias rekomenduoja PPO, kad šalis taptų patrauklesne plėtrai, ir prekybos taisyklių suderinimą pagal žmogaus, socialines ir aplinkosaugos teises.

Prekyba turi būti teisinga ir ji neturėtų nepaisyti ES socialinio modelio reikalavimų. Žalieji prieštarauja skaidrumo stokai šiose derybose, kai darbotvarkėje numatyti svarbūs demokratinio apsirinkimo sprendimai.

Žalieji ne tik gina mūsų aplinkosaugos, sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir maisto, vartotojų ir darbo saugos standartus, visuomeninių interesų ir duomenų apsaugą, bet ir galimybę juos stiprinti įgyvendinant naująjį žaliųjų susitarimą.

Mes nepritariame JAV rinkose pristatomiems biotechnologiniams ir toksiškiems produktams, kurie būtų automatiškai tvirtinami ES. Mes brėžiame aiškią raudoną liniją prieš bet kokį ES įstatymų silpninimą. Įtraukdami tarptautinę valstybės-investuotojos ginčų sprendimų prekybos sutartyse komisiją, mes atsisakome leisti privačioms bendrovėms teikti ieškinius demokratiškai išrinktoms vyriausybėms, kad būtų ginami korporaciniai interesai, ignoruojant socialines ar aplinkosaugos reformas.

Mes mobilizuojame savo pastangas prieš bet kokias prekybos sutartis, kuriomis pažeidžiami šie principai, todėl nepritariame dabartinei TTIP formai. Tokios struktūros kaip trejetas — fundamentaliai nedemokratiškos. Manome, kad perėjimas prie aktyvesnio piliečių dalyvavimo, atskaitomybės ir skaidrumo — lemiamas veiksnys siekiant būsimojo Europos bendradarbiavimo teisėtumo. Tai reiškia, kad mes, žalieji, darbuojamės, kad būtų didinamas visų sprendimų skaidrumas, pradedant Komisija ir kitomis ES institucijomis, baigiant šalių narių vyriausybėmis.

Dar svarbiau, kad mes darbuojamės dėl piliečių teisės nuspręsti Sąjungos ateitį, skatinant jų pasirinkimą įstatymų priėmimo procese. Žalieji mano, kad ES atsakas — suderinti lyčių lygybės klausimus visais politikos lygiais.

Mes remiame Komisijos darbą nustatant teisiškai įpareigojančias moterų kvotas korporacinėse valdybose. Todėl reikalaujame įvesti kvotas, kad šį europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema pasiektume m. Mes manome, kad siekdama lygybės ES turėtų formuoti griežtesnę politiką dėl lyčių pagrindu sukeliamo smurto, įskaitant ES įstatymą direktyvos forma, pasiūlantį priemones, kaip spręsti prieš moteris keliamo smurto problemą, remiantis politikos, prevencijos, apsaugos, teisminio persekiojimo, teikimo ir partnerystės priemonėmis.

ES Konvencija dėl Žmogaus teisių reikalauja, kad visos ES šalys narės apibrėžtų išžaginimą ir seksualinį smurtą prieš moteris santuokoje ir intymiuose neformaliuose santykiuose kaip nusikaltimą. Mes norime darbuotis dėl kolektyvinės demokratijos. Žalieji prisidėjo prie Europos piliečių iniciatyvos ECI pristatymo, kuri leidžia ES piliečiams kreiptis į Europos Komisiją dėl įstatymų teikimo pasiūlymų.

Dabar laikas žengti kitą žingsnį. Mes norime plėsti ECI apimtį, kad ji būtų efektyvesnė ir labiau prieinama eiliniams piliečiams.

Mes taip pat norime sukurti referendumų organizavimo teisinę bazę.

BENDRASIS ŽALIŲJŲ PARTIJOS MANIFESTAS

Kai atimamos piliečių teisės ES šalyje narėje dėl šalies teisinės sistemos, jie privalo turėti galimybę teikti kolektyvinį ieškinį ES Teisingumo Teismui. Mes ir toliau kovosime su įsitvirtinusiais ir gerai finansuojamais agrochemijos pramonės ar milžiniškų sėklų bendrovių lobistais. Numatoma prilyginti komandiruojamų darbuotojų atlyginimus vietiniams pagal rinkoje esamą situaciją.

Pagal dabar galiojančią, dar aisiais patvirtintą direktyvą, darbdavys įpareigotas mokėti bent minimalų svetimoje šalyje nustatytą užmokestį. Įgyvendinus pateiktą naują pasiūlymą darbdaviai turės atsižvelgti ir į kitus toje šalyje galiojančius teisės aktus bei kolektyvinius darbuotojų susitarimus.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I nauja redakcija. Europos suvienijimas išlaisvino žemyną nuo šimtmečius kilusių prieštaravimų ir karų.

Dvejetainio pasirinkimo atsipirkimo funkcija Vyriausybė pranešė, kad p. Butkevičiaus susitikime su p. Bienkowska taip pat kalbėta kitais paslaugų teikimo, bendrosios rinkos strategijos bei su konkurencingumu ir pramonės modernizavimu susijusiais klausimais, aptartos Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvai.

Jos aptarė Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės AE statybas.