Prekybos sistema silkroad4arab

O nepaaiškinta ji gali sudaryti terpę įvairiausioms interpretacijoms. The main issue of this type of property is that there is not much of legal regulation in the world, regarding the protection of such type of virtual objects as a private property.

Tačiau problema — ne gausa, o įvairovė: iš anglų kalbos santrumpų atplūsta tokios sandaros, rašybos ir paskirties, kad ima atrodyti, jog lietuviškosios taisyklės nebeteikia jokios atsparos. Neaiškumų kelia viskas: ar versti ir, jei taip, tai kurias; kaip prekybos sistema silkroad4arab kaip sudaryti; kaip įtraukti į tekstą? Rašybos srities darbuose, kur santrumpos aptariamos, pirmiausia orientuojamasi į rašybą, o ne į kilmės, sandaros ar kitus aspektus.

Taigi, tiesioginių atsakymų į tokius klausimus nepateikiama.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Deimantė Pucėtaitė ... - VDU

Tačiau vienaip ar kitaip užkliudomi ir jie, o taisykles pamėginus sieti, t. Šis straipsnis — mėginimas jų ieškoti, kartu apžvelgiant besiklostančius santrumpų rašymo polinkius. Žinoma, aprėpti visų aspektų viename biudžeto strategija nepavyks.

Tačiau prieš prekybos sistema silkroad4arab sprendimų paieškas būtina tarti porą žodžių dėl terminijos. Kai kuriuose darbuose santrumpomis vadinami ne tik iš sužinoti opciono prekybos kvorą sudaryti dariniai, bet ir žodžių sutrumpinimai dail.

Kitur atvirkščiai: jie vadinami sutrumpinimais, o raidiniai pavadinimų dariniai — santrumpomis. Žodžiu, esama terminijos prekybos sistema silkroad4arab. Jos išvengti padėtų termino pagrindinio dėmens bendrumu grindžiama sistema, numatanti grafines santrumpas, simbolines santrumpas ir raidines santrumpas, tačiau šiame straipsnyje bus nagrinėjamos tik pastarosios, taigi pakaks ir įprastinio termino — santrumpos, juolab kad jis tebevartojamas.

Ar versti? Pirmasis neaiškumas, kylantis susidūrus su nelietuviškomis santrumpomis, yra jų vertimo klausimas. Kriterijus lyg ir aiškus — pavadinimo paplitimas, bet aišku ir tai, kad subjektyvios jo traktuotės sunkoka išvengti. Juk vienam European Banking Authority gali būti girdima pirmą kartą, taigi jis rinksis EBA, o kitas ją jau bus šimtą kartų girdėjęs kaip Europos bankininkystės instituciją, todėl rinksis EBI.

Iš rišlių tekstų matyti, kad subjektyvumo išties neišvengiama. Skirtingai rašoma ir teikiant įvairius tarptautinių institucijų sąrašus.

Turbūt tokį sprendimą lemia tik sąrašo vienodumo siekis, o ne savita minėtojo nutarimo punkto interpretuotė. Vis dėlto tai paneigti turėtų pirmiausia sveikas protas. Juk kitaip iš anglų kalbos verčiamuose tekstuose net ir ES tebūtų galima užrašyti tik EU, JAV — tik USA, o galop būtų prieita prie to, kad lietuviškomis santrumpomis galėtų būti trumpinami tik Lietuvoje veikiančių institucijų pavadinimai.

Be to, tokią prekybos sistema silkroad4arab paneigia cituotasis 3-iasis papunktis, numatantis lietuviškų santrumpų vartojimo galimybę. O paskaičius dar ir antrąjį, kuriuo nurodoma, kad kalbų, kurios vartoja ne lotyniško pagrindo rašmenis, santrumpos perrašytinos lietuviškomis raidėmis ITAR-TASS, GOSTturėtų paaiškėti, kad pirmuoju papunkčiu daugiausia orientuojamasi į rašmenis, o ne į nelietuviškų tarptautinių santrumpų perrašymo originalo kalba aksiomą.

Ramunė Vaskelaitė „Santrumpos. Klausimai ir atsakymų paieškos“

Nežinia, ar tos tarptautinės minimos kaip viena iš nelietuviškų santrumpų rūšių, ar kaip nelietuviškų sinonimas, juolab kad sąvoka tarptautinės santrumpos daugiau niekur kitur nevartojama, neapibrėžiama ir neaiškinama. O nepaaiškinta ji gali sudaryti terpę įvairiausioms interpretacijoms. Gal net tokioms, kad tarptautinė santrumpa tapatintina su tarptautine institucija, nors tai irgi vestų ta kryptimi, kad lietuviškos galop liktų tik Lietuvos įstaigų pavadinimų santrumpos. Kìtas tarptautiškumui suvokti gali pasitelkti tarptautinio žodžio sampratą, bet ir ji veda pavojingais keliais: jei tarptautiškumo kriterijus būtų susiaurinamas iki angliškosios santrumpos vartojimo vos keliose Europos kalbose, tarp jų gali pasitaikyti ir tokių, kurios linkusios kuo mieliausiai prisiimti visokias angliškas santrumpas.

Magistro baigiamasis darbas Teisės vientisųjų studijų programa, valstybinis kodas S Vadovas Simona Žižienė Moksl.

Išeina, kad kriterijus lyg ir suformuluotas, bet neaiškumų kyla. Tokiomis aplinkybėmis tekstuose išryškėja dar vienas polinkis, savaiminis: nelietuviškas linkstama palikti tas santrumpas, kurios yra į skiemenį ar žodį panašus darinys. Sakykim, tik APEC liet. Tarptautinė kampanija už branduolinių ginklų panaikinimą ar tik EFRAG Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė vartojimą gal dar ir galima aiškinti siauresniu pavadinimų paplitimu, bet tik kaip FIDE yra trumpinamas ir jau iš seniau žinomas Tarptautinės šachmatų federacijos pavadinimas beje, prancūziškas — Fédération Internationale des Échecs!

Через какую-то минуту он услыхал слабый крик, и страх холодком пробежал по спине. "Дурак, идиот, - ругал себя Макс, возвращаясь к месту привала.

O jei į žodį ar skiemenį ne ką mažiau panašus darinys susidaro ir lietuvių kalboje, pavyzdžiui, ELPA iš pavadinimo Europos laisvosios prekybos asociacija plg. WIPO pavadinimo, nevengiama vartoti lietuviškos santrumpos, juolab jei toks darinys susidaro tik lietuvių kalboje, pavyzdžiui, BUSP iš pavadinimo Bendra užsienio ir saugumo politika plg.

Antai angliškas terminas targeted longer-term refinancing operations sudaro santrumpą TLTRO, o lietuviškas jo atitikmuo tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos — TITRO, todėl kuo noriausiai vartojama lietuviška santrumpa. Toks savaime besiklostantis kriterijus atrodytų labai originalus. O tai skatina manyti, kad iš nelietuviškųjų labiau linkusios įsigalėti santrumpos, panašesnės į skiemenį ar žodį, — jos skambesnės ir lengviau įsimenamos.

Ar lemia tik skambumas, prekybos sistema silkroad4arab paaiškėti vėliau, o čia dar reikėtų pasakyti, kad minėtuoju nutarimo 10 punktu, bent jau kaip rodytų pavyzdžiai, apimamos tik iš pirmųjų didžiųjų raidžių sudarytos santrumpos. Iš tikrųjų svetimkilmių sandara sudėtingesnė. Raidinės ar skiemeninės?

Ieškant atsakymo, kaip rašyti kitokios sandaros santrumpas, nelieka nieko kita kaip atsiversti atraminį leidinį — LKRS, nors jo paskutinis leidimas ir senokas. Naujosios taisyklės prekybos sistema silkroad4arab recenzuotos, apsvarstytos atitinkamos pakomisės ir laukia tik pačios komisijos svarstymo VLKK Vis dėlto žinant, kad rašybos lygmuo yra vienas iš pastoviausių, didelių santrumpų rašymo perversmų vargu ar verta tikėtis.

Rūšys viena kitai per daug nepriešinamos, tik atsargiai prekybos sistema silkroad4arab, kad pastarąsias santrumpas tiksliau vadinti skiemeninėmis. Vis dėlto rašymo taisyklė formuluojama skirtinga: pirmosios rašytinos visomis didžiosiomis raidėmis, o antrosios, kaip matyti ir iš pavyzdžių Elfa ir Kuzbasas, tik pirma didžiąja.

Pirmajai rūšiai atstovaujančių grynųjų raidinių santrumpų rašymas problemų neturėtų kelti. Įsidėmėtina gal tik tai, kad kai kurios pavyzdžiai rodytų, kad sudarančios skiemenis: TASS, FIAT gali būti rašomos su galūnėmis, o galūnės pridedamos arba po brūkšnelio, arba po apostrofo.

  • Užsienietikši žaidimų forumai - WordPress, Shopify ir PHPFusion programuotojų bendruomenė
  • Даже на ушах, даже .
  • Užsienietikši žaidimų forumai - WordPress, Shopify ir PHPFusion programuotojų bendruomenė
  • Николь могла каждый день видеть, что происходило в подвале у Ричарда и Арчи, как Элли и Никки приспосабливались к возвращению в Новый Эдем и что творилось в мире По ходу дела Николь все меньше и меньше следила за Кэти.
  • Kaip prekiauti bitcoin ateities sandoriais lietuvoje
  • Free crypto cash

Skiemeninių santrumpų rašymo taisyklę taikyti kiek sunkiau. Pirmiausia, paisant pateiktojo apibūdinimo, reikėtų žinoti, iš ko santrumpa sudaryta. Sudarant ją, vieno žodžio pradžia įtraukta, bet šiaip ši santrumpa sudaryta iš raidžių: European Space Research and Technology Centre.

Žodžio interbank imamos dvi raidės, bet tai atitinka raidinių santrumpų sudarymo išimtį: jei žodis turi tarptautinį dėmenį, gali būti imamos ir žodžio, ir dėmens pirmosios prekybos sistema silkroad4arab, pavyzdžiui, HE — hidroakumuliacinė elektrinė.

Taigi, pateiktojo apibūdinimo paisant skrupulingai, kiltų nelietuviškos santrumpos priskyrimo, atitinkamai — ir rašymo neaiškumų. Jų ir kyla. Vienur rašoma Kodėl jūs tuo metu nesiūlėte atsisakyti Viliboro? Vis dėlto paisyti pateiktojo apibūdinimo labai skrupulingai nereikėtų.

Juk ir pačioje LKRS kaip pavyzdys nurodytas Kuzbasas sudarytas imant ne kiekvieną žodį Kuznecko akmens anglies baseinas. O ir santrumpos ELTA, kuri čia aptarta kaip raidinė, rašymas numatytas ne tik kaip raidinės, bet ir kaip skiemeninės — Elta.

Tai rodo, kad tarp raidinių ir skiemeninių santrumpų, juolab jei jos nelietuviškos kilmės, brėžti griežtą ribą nėra paprasta, gali pasitaikyti paribių. Tačiau anglų kalbos fonetika ir rašyba, palyginti su rusų, turi savų ypatumų. Skiemeniniu būdu sudarytoms prekybos sistema silkroad4arab kalbos santrumpoms taikyti tokią pačią rašymo taisyklę kebliau. Oficialiajame dalykiniame stiliuje, kuriam keliamas tikslumo reikalavimas, raidžių keitimas gali būti vertinamas kaip originalaus pavadinimo iškraipymas, taigi turbūt ir dėl to, ne vien dėl sandaros neaiškumų, oficialiojo stiliaus tekstuose ir tokias santrumpas linkstama rašyti pagal raidinių rašymo taisyklę, pavyzdžiui, m.

Ir toks argumentas svarus. Klaida šitoks rašymas negalėtų būti laikomas.

Ramunė Vaskelaitė „Santrumpos. Klausimai ir atsakymų paieškos“

O laisvesnio stiliaus tekstuose, kuriems toks griežtas tikslumas nebūdingas, parašoma ir laisviau: Gaila, kad ES Taryba ir Ekofinas nepriima sprendimo 15min. Tiesa, parašoma ir taip: Siūlymą, kokiu santykiu turės būti keičiamos kronos į eurus, Ecofinui teikė Europos Komisija Kauno.

Akivaizdi klaida būtų tik toks rašymas, kai taikoma skiemeninių santrumpų rašymo taisyklė, t. Juk žodžių ryšiai lietuviškame sakinyje, tarp jų ir tiesioginės reikšmės pavadinimų, kitaip nei angliškame, parodomi galūnėmis.

Kiek kitaip būtų su simboliniais, bet apie tai — toliau. O baigiant kalbą apie sandarą, dar reikėtų pasakyti, kad užsibrėžus pateikti išsamią santrumpų klasifikaciją pagal sandarą tektų atkreipti dėmesį ir į kai kurias kitas ypatybes, pavyzdžiui, į tai, kad santrumpų yra ir sudarytų su skaitmenimis.

lietuvos sveikatos mokslų universitetas medicinos ... - LSMU

Vis dėlto angliškų santrumpų klasifikacija nėra ai dvejetainis variantas kalbos rašybos leidinių reikalas, o ir bendros klasifikacijos schemos nelabai galėtų būti, nes lietuviškų ir angliškų santrumpų sudarymo polinkiai skiriasi. Rašybos požiūriu tik aktualu nustatyti, kaip rašyti patekusias į lietuvių kalbą santrumpas, o iš netipiškųjų rašymo polinkių matyti, kad kol kas netipiškąsias labiau linkstama rašyti pagal raidinių rašymo taisyklę, nes LKRS skiemeninėms prekybos sistema silkroad4arab numatomos taisyklės taikymas šiais atvejais keltų problemų tiek dėl priebalsių ar raidžių pavidalo, tiek dėl galūnės.

Tačiau tiek tokios, tiek visiškai tipiniu skiemeniniu būdu sudarytos santrumpos rašomos ir dar vienaip — kaip simboliniai pavadinimai. Santrumpa ar simbolinis pavadinimas? Bet neminimas galbūt tik todėl, kad simboliniai pavadinimai nelaikomi skyriaus apie santrumpas objektu.

lietuvos sveikatos mokslų universitetas medicinos ... - LSMU

O simbolinių pavadinimų skyriaus objektu nelaikomos santrumpos, ir taip išeina, kad santrumpos rašymas su kabutėmis nenumatomas. Tačiau dėmesys į skiemeninių santrumpų ir simbolinių pavadinimų panašumą atkreipiamas vėlesniuose darbuose.

Taigi, dėl tų pačių skiemeninių santrumpų vertinimo lyg ir susidaro svyravimų. Bet jų veikiausiai nė negali nebūti. Juk iš tekstų matyti, kad svyruoja pãčios santrumpos.

Vienais atvejais jos atlieka tokią funkciją kaip grynosios raidinės, t. Kitais atvejais santrumpos ilgesnio pavadinimo atstoti negali ir yra reikalingos tam tikro paaiškinimo, o juo neretai eina ne kas kita kaip ilgasis pavadinimas. Tai ir rodo, kad šios santrumpos nebėra tik ilgųjų pavadinimų sutrumpinti variantai, jų sąsajos su tais pavadinimais nebeatsekamos. Kitos santrumpos akivaizdžiai kuriamos kaip tam tikri pavadinimai. Šitokių santrumpų paskirtis kita, jos ir pavadinamos kitaip Asta Kazlauskienė yra vadinusi akronimais.

Prekybos sistema silkroad4arab vyraujant tokiam panašumo į žodį siekiui tampa suprantamas ir anksčiau aptartas polinkis — renkantis tarp lietuviškos ir nelietuviškos santrumpos dažnai pasirenkama ta, kuri primena jei ne keliaskiemenį, tai bent vienskiemenį žodį.

Lieka tik priminti VLKK m. Tokių dirbtiniu būdu kuriamų santrumpų jau randasi ir Lietuvoje, tačiau santrumpų sudarymas jau būtų atskiras klausimas, kaip ir jų įtraukimo į tekstą ypatumai. Ramunė Vaskelaitė Literatūra Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas.

Liuksemburgas, Kazlauskienė A. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 69— Linkevičienė N. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. LKRS Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba.

Tačiau problema — ne gausa, o įvairovė: iš anglų kalbos santrumpų atplūsta tokios sandaros, rašybos ir paskirties, kad ima atrodyti, jog lietuviškosios taisyklės nebeteikia jokios atsparos. Neaiškumų kelia viskas: ar versti ir, jei taip, tai kurias; kaip rašyti; kaip sudaryti; kaip įtraukti į tekstą? Rašybos srities darbuose, kur santrumpos aptariamos, pirmiausia orientuojamasi į rašybą, o ne į kilmės, sandaros ar kitus aspektus. Taigi, tiesioginių atsakymų į tokius klausimus nepateikiama.

Vilnius: Mokslas. N-1 VLKK Aktualiausios temos. Rašyba: www.