Tarptautinės prekybos klasifikavimo suderinta sistema

Dažnai užduodami klausimai Kaip turiu klasifikuoti savo prekes? Klasifikuojant tarifus reikalingi specialūs įgūdžiai, plačios žinios ir patirtis.

tarptautinės prekybos klasifikavimo suderinta sistema

Sprendimu patvirtinama, kad ES taikys tarptautinę konvenciją ir pakeitimo protokolą nuo  m. Konvencija siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tarptautinei prekybai ir palengvinti prekybos statistinių duomenų rinkimą, palyginimą ir analizę pasitelkiant sutartas klasifikavimo sistemas.

tarptautinės prekybos klasifikavimo suderinta sistema

Pakeitimo protokole nurodoma, kad konvencija įsigalios atitinkamų metų sausio 1 d. Neišspręsti ginčai perduodami PMO suderintos sistemos komitetui; nustatoma, kad konvenciją gali pasirašyti: PMO valstybės narės, muitų arba ekonominės sąjungos, kurioms perduoti įgaliojimai sudaryti sutartis, pakviestos šalys; pasirašiusioms šalims suteikiama teisė nuspręsti, ar konvencija taikoma joms priklausančioms teritorijoms; nustatoma, kad ji yra neribotos trukmės.

Šia konvencija pakeičiama Briuselyje  m.

tarptautinės prekybos klasifikavimo suderinta sistema

Ją naudoja  šalių, iš kurių yra pasirašiusios šią konvenciją, savo muitų tarifams ir tarptautinės prekybos statistikai rinkti. Šalių vyriausybės, tarptautinės organizacijos ir privatusis sektorius naudoja suderintą sistemą daugeliui kitų tikslų, įskaitant vidaus mokesčius, prekybos politiką, kontroliuojamų prekių stebėjimą ir krovinių tarifus. Tai yra universali ekonominė kalba ir prekių kodas.

tarptautinės prekybos klasifikavimo suderinta sistema

Konvencija atnaujinama kas penkerius metus. Naujausia versija, kurioje atliktas  pakeitimas, įsigalios  m.

tarptautinės prekybos klasifikavimo suderinta sistema

Daugiau informacijos žr.