Nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir mianmaro veiksmų planas

ES įmonių internetu, per viešąją elektroninio pasiūlymų teikimo sistemą, teikė pasiūlymus valdžios institucijoms; ragina valstybes nares skatinti MVĮ dalyvauti e. Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimams ISA programai ; Sausio mėn IRP indėlis: Prancūzijos strategija yra savarankiška institucija, pavaldi ministrui pirmininkui, prisidedanti prie viešųjų veiksmų analizuodama ir teikdama pasiūlymus socialiniais, ekonominiais ir aplinkosaugos klausimais. Institucija: Prancūzijos strategija Data: m. Europos būsimos žinių visuomenės IRT politikos darbotvarkė iki  m.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir mianmaro veiksmų planas

Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Europos skaitmeninės darbotvarkės, —  atsižvelgdamas į  m. Europos e.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir mianmaro veiksmų planas

Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Pagrindiniai i strategijos pasiekimai — m.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir mianmaro veiksmų planas

Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą 4—  atsižvelgdamas į  m. Sąjungai, —  atsižvelgdamas į Tarybai pirmininkavusios Švedijos  m.

Europos būsimos žinių visuomenės IRT politikos darbotvarkė iki  m. ES BVP, kurio rinkos vertė —  mlrd.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir mianmaro veiksmų planas

ES piliečių niekada nėra naudojęsi internetu, o iš grupėms, kurių padėtis nepalanki, priklausančių asmenų internetu naudojosi tik 48 proc. EUR skiriama investicijoms į spartaus ir labai spartaus plačiajuosčio interneto tinklus ir į europines skaitmenines paslaugas remti; per Europos infrastruktūros tinklų priemonę bus skirta subsidijų kurti infrastruktūrai, kurios reikia e.

Europos socialinio fondo reglamente pirmenybę teikti skaitmeniniam raštingumui ir su juo susijusiems aspektams; pakartoja, kad reikia taikyti principą, pagal kurį neturi būti pamirštas nė vienas pilietis ir įtrauktis turi būti numatyta jau projektavimo etapu, ir pabrėžia, kad reikia į vartotojus ir piliečius orientuoto e valdžios paslaugų projektavimo; WAIįskaitant Žiniatinklio turinio prieinamumo gaires angl.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir mianmaro veiksmų planas

WCAG e. BVP, todėl ragina iki  m.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir mianmaro veiksmų planas

ES įmonių internetu, per viešąją elektroninio pasiūlymų teikimo sistemą, teikė pasiūlymus valdžios institucijoms; ragina valstybes nares skatinti MVĮ dalyvauti e. PCPkuriuo viešiesiems klientams suteikiama galimybė dalytis su tiekėjais naujų gaminių ir paslaugų projektavimo, prototipų kūrimo ir išbandymo rizika ir nauda, sutelkti kelių užsakovų išteklius ir kurti optimalias sąlygas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rezultatų plataus masto komerciniam panaudojimui ir sklaidai, taip pat užtikrinti, kad tokie projektai neviršytų jiems numatyto veiklos biudžeto; MVĮ gauna ar siunčia e.

Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimams ISA programai ; Kopenhagoje vyksiančios e.

Paryžiaus susitarimas: pasaulis vienijasi kovai su klimato kaita