Pirmoji atviro universiteto studentų strategija. Strategija

Bendras akademinių darbuotojų lyčių lygybės rodiklis — 7,03 balo, neakademinių — 6,84 balo. Lėšos, tenkančios vienam studentui, tėra viena sudedamoji studijų prieinamumo temos dalis. Individualaus susitikimo metu įvertinami dėl negalios kylantys individualieji poreikiai, paprašoma pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Studijų proceso prieinamumas Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir sudaryti tinkamas studijų sąlygas studentėms -ams su negalia, Vilniaus universitetas atsižvelgia į dėl negalios studijų kontekste kylančius individualiuosius poreikius.

Atviro universiteto skaitmeninė strategija, Vilniaus universiteto — m. Studentei -ui pageidaujant, neįgaliųjų reikalų koordinatorė parengia rekomendacijas dėl studijų pritaikymo pagal dėl negalios kylančius poreikius; Studentėms -ams ir dėstytojoms -ams teikiamos konsultacijos studijų prieinamumo klausimais; Pagal poreikį Universiteto bendruomenei organizuojami seminarai ir kiti renginiai negalios tematika.

Jei esate būsima -s ar esama -s studentė -as ir turite negalią, įskaitant ir psichikos, autizmo spektro, dėmesio ar mokymosi sutrikimų, dėl kurių studijų metu gali kilti individualiųjų poreikių, maloniai prašome užpildyti šią anketą iki prasidedant semestrui.

Neįgaliųjų reikalų koordinatorė su Jumis susisieks ir galėsite aptarti Jūsų individualiųjų poreikių užtikrinimą. Negalią turinčius studentus ir studentes skatiname aktyviai reikšti savo poreikius ir apie juos informuoti kuo anksčiau — tik abipusio dialogo būdu galėsime užtikrinti studijų prieinamumą ir sudaryti sąlygas visapusiškai, veiksmingai ir lygiai su kitais asmenimis atviro universiteto skaitmeninė strategija studijų procese.

Studijų proceso prieinamumas Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir sudaryti tinkamas studijų sąlygas studentėms -ams su negalia, Vilniaus universitetas atsižvelgia į dėl negalios studijų kontekste kylančius individualiuosius poreikius.

Bendruomenei pristatoma Klaipėdos universiteto plėtros dešimtmečio strategija Studentėmis -ais su negalia laikomi turinčios -ys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie, sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis, gali trukdyti visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje ir studijuoti lygiai su kitomis -ais. Todėl negaliai priskiriami ir ilgalaikiai psichikos, autizmo spektro, dėmesio ar mokymosi sutrikimai disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija ir kt.

Vilniaus universiteto studijų nuostatuose numatyta, jog studentėms -amsturintiems negalią arba laikiną sveikatos sutrikimą, pateikus tai įrodančius dokumentus kai kurie studijų proceso aspektai studijų aplinka, studijų medžiaga ir kt. Studijų individualizavimo pagal individualiuosius poreikius, kylančius dėl negalios, tvarkos aprašas, patvirtintas m.

Vilniaus universiteto — m.

VU pristatė pirmąją tarp šalies aukštųjų mokyklų įvairovės ir lygių galimybių strategiją

Anketos duomenys yra konfidencialūs ir neperduodami be studentės -o sutikimo. Individualaus susitikimo metu įvertinami dėl negalios kylantys individualieji poreikiai, paprašoma pateikti juos pagrindžiančius dokumentus.

pirmoji atviro universiteto studentų strategija

Pirmoji atviro universiteto studentų strategija reikalų koordinatorė, studentei -ui pageidaujant, kamieniniam akademiniam padaliniui rekomenduoja konkrečius studijų individualizavimo būdus ir patvirtina, jog yra susipažinusi su dokumentais, įrodančiais studentės -o negalią. Pagal neįgaliųjų reikalų koordinatorės rekomendaciją kamieniniai akademiniai padaliniai visam studijų laikotarpiui jei nenurodyta kitaip patvirtina studijų individualizavimo planą.

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Studijų individualizavimo būdai Kiekvieno asmens negalia ir dėl jos kylantys poreikiai yra individualūs, todėl kiekvienu atveju ieškoma labiausiai tinkamų studijų proceso individualizavimo būdų.

Individualizavimo būdai išskiriami į tris pagrindines sritis: studijų aplinka, paskaitos ar kiti kontaktiniai užsiėmimai, studijų pasiekimų vertinimas. Ftse akcijų pasirinkimo sandoriai Dažniausiai taikomi studijų individualizavimo būdai: Atitinkamo padidinto šrifto taikymas atsiskaitymuose; Laiko, skirto atsiskaitymams terminų pailginimas; Medžiagos pateikimas prieinamu formatu; Fizinės aplinkos pritaikymas arba tvarkaraščių koregavimas pagal auditorijų prieinamumą; Atskiros auditorijos suteikimas atsiskaitymų metu.

Esant poreikiui, studentės -ai savanorės -ai gali suteikti individualią jse dvejetainiu opcionu prekyba palydėti, įveikti pasitaikančias fizines kliūtis, išmokti orientuotis naujoje aplinkoje ir kt.

pirmoji atviro universiteto studentų strategija

Apie dėl negalios kylančius individualiuosius poreikius administraciją būtina informuoti kuo anksčiau, kad būtų galima tinkamai tam pasiruošti. Todėl studenčių -tų prašome anketą užpildyti kaip įmanoma anksčiau, iki semestro pradžios.

Strategija Finansinės pagalbos priemonės Studentai -ėsturintys pirmoji atviro universiteto studentų strategija proc.

  • VU SA | Studentų investicinis fondas
  • Bendruomenė Vilniaus universitetas šią savaitę pristatė penkerių metų įvairovės ir lygių galimybių strategiją, kurioje apibrėžtos svarbiausios veiklos kryptys iki m.
  • Tiksliausia prekybos strategija

Tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti — EUR už kiekvieną semestrą, studijuojantiems aukštosiose pirmoji atviro universiteto studentų strategija Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose. Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti — iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama ,00 EUR dydžio išmoka.

Bet kokio lygio negalią turintys, valstybės finansuojamoje vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai -ės yra atleidžiami nuo krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą.

Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu  gali būti atleidžiami atviro universiteto skaitmeninė strategija valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Stojant į Vilniaus universitetą, negalią turintys asmenys gali būti atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą bei dokumentą, įrodantį 45 proc. Finansinės pagalbos priemonės, išskyrus socialinę stipendiją, skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas: Turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 proc.

VU pristatė pirmąją tarp šalies aukštųjų mokyklų įvairovės ir lygių galimybių strategiją | kmsl.lt

Aukštojoje mokykloje pirmą kartą išskyrus studentus su negalia, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti studijuoja: pagal pirmosios pakopos bakalauro studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; pagal antrosios pakopos magistrantūros studijų programą; pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečiojoje pakopoje doktorantūroje.

Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir arba aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų. Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios Vilniaus universiteto Studijų administravimo skyriui turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Rudens semestrui — nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija Studijų administravimo skyriui turėtų būti pateikta kuo skubiau. Studentai, turintys teisę gauti išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, gali už studijas sumokėti EUR mažesnę studijų įmoką.

Klaipėdos universiteto plėtros strategijos 2021-2030 pristatymas

Pilną studijų semestro kainą sumokėję studentai kas semestrą teikia prašymą dėl studijų įmokos grąžinimo. Chemijos ir geomokslų fakultetas Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas išskyrus rezidentūrąstudijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. Padalinių prieinamumas ir kompensacinės technikos priemonės Padalinių prieinamumas Vilniaus universitetas jau daugelį metų nuosekliai siekia padidinti fizinės aplinkos prieinamumą judėjimo ir regos sutrikimų turintiems asmenims. Kiekvienais metais yra vykdomi padalinių infrastruktūros atviro universiteto skaitmeninė strategija pagal išreikštus negalią turinčių asmenų poreikius arba paties Universiteto planinius darbus.

pirmoji atviro universiteto studentų strategija

Labiausiai prieinami judėjimo negalią turintiems asmenims yra Filosofijos ir Istorijos fakultetai, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas bei naujai pastatyti Gyvybės mokslų, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų bei Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrai. Iš dalies pritaikytais judėjimo negalią turintiems asmenis laikomi TeisėsFizikosEkonomikos ir verslo administravimo ir Komunikacijos fakultetai.

Vilniaus universitetas

Studijos ir negalia Matematikos ir informatikos fakultetas judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikytas nėra, tačiau jo padalinyje Didlaukio g. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras prieinamas judėjimo negalią turintiems asmenims. Universiteto centrinėje bibliotekoje įrengti nuožulnūs laiptiniai keltuvai į Centrinius rūmus galima patekti mobiliu laiptų kopikliu ar padedant apsaugos darbuotojams.

Į pirmąjį Centrinių rūmų aukštą galima patekti ir iš Didžiojo kiemo. Universitetas kviečia negalią turinčius asmenis drąsiai domėtis, atvirai klausti ir reikšti savo poreikius, nes tik tokiu būdu bus galima garantuoti tinkamą studijų sąlygų sudarymą. Dėl detalios informacijos apie fizinės aplinkos prieinamumą, kreipkitės į neįgaliųjų reikalų koordinatorę arba.

pirmoji atviro universiteto studentų strategija

Prieinamumas Centriniuose rūmuose Į Centrinių rūmų pirmąjį aukštą riboto judumo asmenims galima patekti pasinaudojus nuožulniu laiptiniu keltuvu iš M. Sarbievijaus į Didįjį kiemą. Nors dėl sudėtingo senųjų pastatų išplanavimo visas patalpas pritaikyti sudėtinga, universitetas deda pastangas pritaikyti vis daugiau Centrinių rūmų erdvių.

Esant poreikiui patekti į antrąjį Centrinių rūmų aukštą ar biblioteką nuo rūbinės pirmajame aukšte veda 5 laiptai žemyn šiuo metu galima pasinaudoti mobiliu laiptų kopikliu ar paprašyti apsaugos atviro universiteto skaitmeninė strategija pagalbos.

Pirmoji atviro universiteto studentų strategija

Centrinėje bibliotekoje įrengti nuožulnūs laiptiniai keltuvai, kuriais galima patekti į Filosofijos, Lituanistikos ir kitas skaityklas. Tavo komentaras Norint pasikonsultuoti dėl VU Centrinių rūmų prieinamumo ar išsikviesti pagalbą pvz. Kompensacinės technikos priemonės Chemijos ir geomokslų fakultetas Chemijos ir geomokslų fakultetas Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu. Programinė įranga WintalkerVoice v.

Reklama Beveik dveji metai intensyvaus darbo, dešimtys posėdžių darbo grupėje, formalių ir neformalių susitikimų, aptarimų, siūlymų ir apibendrinimų — tokia ką tik parengtos ir viešai paskelbtos Klaipėdos universiteto plėtros strategijos metams nematomoji pusė. Geriausias dvejetainių parinkčių brokeris mums prekybininkams Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.