Universiteto bibliotekų rinkodaros strategija. Tyrimų sritys

Tikimasi, kad m. Kempino įm.

Tinkami klientai tie, kurie suteikia organizacijai ilgalaikias pajamas, tokias kaip absolventų dovanų teikimas, kuris gali tęstis daug metų po studijų baigimo.

Netinkami kli -entai yra tie, kurie ne tik nesuteikia tokio pobūdžio ilgalaikių pajamų, bet ir kurie svarbių charakteristikų tokių kaip akademinis pasirengimas ir tikslai arba nauda, kurių siekiama iš aukštojo mokslo atžvilgiu yra visiškai nesuderinami su tinkamais klientais.

Netinkami klientai turi sugebėjimą išvesti iš kelio tinkamus klientus, esančius rizikos grupėje. Tinkamus klientus reikia išlaikyti, netinkamiems klientams reikia leisti išeiti patiems, o tinkamus klientus, esančius rizikos grupėje, reikia susigrąžinti. Reikia imtis strategijų, kad būtų galima padėti institucijai pasiekti konkurencingumo ir ilgalaikio pelningumo tikslus [21]. Tačiau toks požiūris yra abejotinas dėl minėtų veiksmų etikos ir nepriimtinas dėl prieštaravimo pagrindinei universiteto idėjos prasmei ir reikšmei.

Vis dėlto, orientavi -mąsi į pelningumą pakeitus orientavimusi į kokybę, prioritetinių tikslinių grupių nustaty 10 1.

NE niūrios pasaulinės bibliotekų veiklos tendencijos: II dalis Amerikos bibliotekų asociacijos Bibliotekų ateities forumas ir skaitmeninės rinkodaros modernizavimas bibliotekų sektoriuje Amerikos bibliotekų asociacijos ALA iniciatyva sausio mėnesį vyko virtualus viduržiemio Bibliotekų ateities forumas. Į jo dalyvius nuoširdžiai kreipėsi JAV pirmoji ponia dr. Jill Biden.

Tradicinio verslo rinkodaros pagrindai nevisiškai atitinka aukštojo mokslo institu -cijų poreikius, nes jie iš esmės remiasi vartotojiškais modeliais.

Santykių rinkodaros požiūris geriausiai tinka aukštojo mokslo institucijoms, nes paremtas bendrų vertybinių nuostatų tarp pagrindinių vartotojų grupių palaikymu. Aukštojo mokslo institucijos sėkmė labai priklauso nuo visuomenės, o ypač suinte -resuotų grupių, nuomonės apie ją ir jos veiklą. Jei institucijai pavyksta visuomenėje ir ypač svarbioms jos grupėms suformuoti teigiamą įvaizdį, ji sėkmingai pasiekia savo tikslus.

Rinkodaros strategija, planavimas ir valdymas

Kiekviena iš šių grupių sudaro universiteto tikslinę rinką ir joms reikia sukurti bei taikyti skirtingas rinkodaros strategijas. Strateginės rinkodaros formavimas paremtas rinkos segmentavimu, tikslinės rinkos nu -statymu, instituciniu pozicionavimu.

Tradiciniai segmentavimo pagrindai apima demografinę informaciją užimtumo statusas, profesija, pajamos, amžius, pilietybė ir pan.

\

Rinkos segmentavimas leidžia išskirti skirtingas tikslines grupes. Prioritetinių tiks -linių grupių nustatymas leidžia universitetui kryptingai formuoti rinkodaros strategiją, tikslingai formuoti teikiamų paslaugų turinį ir akademinio personalo pasirinkimą bei op -timizuoti išteklių paskirstymą tikslams pasiekti ir paslaugai suteikti.

Strateginės rinkodaros aukštajame moksle procesas yra kompleksinis reiškinys, reikalaujantis nuoseklaus ir atidaus jo etapų formavimo.

Mykolo Romerio universitetas Valakupių g. Šiame straipsnyje pateikiama teorinės literatūros bei atliktų tyrimų analizė, atskleidžianti universitetų rinkodaros specifiką, rinkos segmentavimo galimybes bei prielaidas kryptingam universiteto rinkodaros strategijos formavimui. Straipsnyje prieita prie išvadų, kad tradicinio verslo rinkodaros pagrindai nevisiškai atitinka aukštojo mokslo institucijų poreikius, nes jie iš esmės remiasi vartotojiškais modeliais.

Kadangi tokia rinkodara paremta bendradarbiavimo ir pasitikėjimo santykiais, ji neabejotinai prisideda prie studijų ir mokslo proceso kokybės užtikrinimo, institucijos tikslų realizavimo bei veiklos modernizavimo.

Literatūra 1. Alborovienė B. Vilnius: V. Kempino įm. Anderson, G. Mapping academic resistance in the managerial university. Organization,15 2— Angulo, F. A market segmentation approach for higher education based on rational and emotional factors.

Baumann, C. The role of culture, competitiveness and economic performance in explaining academic performance: a global market analysis for international student segmentation. Beaty, L. Learning orientations and study contracts.

In Marton F. The Experience of Learning: Implications for teaching and studying in higher education. Bennett, R. Blasko, M. Chapleo, C. Do UK universities communicate their brands effectively through their websites?

Journal of Marketing for Higher Education,21 1 Chapman, A. Quality, identity and practice in offshore university programmes: Issues in the internationalization of Australian higher education. Teaching in Higher Education,11 2— Constantinides, E. Potential of the social media as instruments of higher education marketing: a segmentation study.

Studentų segmentacija formuojant universiteto rinkodaros strategiją

Daun-Barnett, N. Unlocking the potential of the Internet to improve college choice: a comparative case study of college-access Web tools. Driscoll, C. The customer-driven approach in business education: A possible danger? Journal of Education for Business,74 158— Elliott Kevin, M.

Enders, J. Higher education, internationalisation, and the nation-state: Recent developments and challenges to governance theory. Higher Education,47, — Maringe, F. Marketing for Higher Education in Developing Countries: emphases and omissions. Finch, D. Reputational interdependence: an examination of category reputation in higher education. Ghosh, Amit K. Ghosh, A. Goodnow, B. Increasing enrollment through benefit segmentation.

Adult Education,32 289— Hayes Thomas, J. Hall, H. Marketing w szkolnictwie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, Harrison-Walker, L. Helgesen Ø. Sung-Un Yang, Alessandri, W. Journal of Marketing for Higher Education,18 2.

universiteto bibliotekų rinkodaros strategija kaip apskaičiuoti akcijų pasirinkimo sandorių mažinamąjį poveikį

Heslop, L. Branding MBA programs: the use of target market desired outcomes for effective brand positioning. Irene, C. Ng, Forbes, J. Ivy, J. Hemsley-Brown, J. Market heal thyself: the challenges of a free market in higher education.

Bibliotekoje gautos NAUJOS knygos. Sąrašas čia.

Kotler Ph. Rinkodaros principai. Kaunas: Poligrafija ir informatika, Kotler, Ph. Langa Rosado, D. A massive university or a university for the masses?

universiteto bibliotekų rinkodaros strategija dvejetainiai variantai pakistanas

Journal of Education Policy,21 3— Lynch, K. Neo-liberalism and Marketisation: the implications for higher education. Lovelock, C. Services marketing: People, technology, strategy 5th ed.

Mai, L. A comparative study between UK and US: The student satisfaction in higher education and its influential factors. Journal of Markerting Management,21, — Mavondo, F. International and local student satisfaction: resource and capabilities perspective, Journal of Marketing for Higher Education,14 141— Moosmayer Dirk, C. Nacionalinės plėtros institutas. Jie turi patirties pritraukiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus bei aktyviai bendradarbiauja su tyrėjais iš Groningeno universiteto, VU Amsterdamo universiteto, Vienos ekonomikos ir vadybos universiteto, KU Leveno, Vienos universiteto, Monforto verslo koledžo, Tokijo universiteto ir kt.

Tarptautinės rinkos ir vartotojai Tarptautinė prekyba tarp šalių mažina skurdą, skatina plėtrą, didina konkurenciją, kuria darbo vietas, mažina kainas ir mažina nelygybę tarp šalių. Dešimtmečius vyriausybės stengėsi mažinti kliūtis prekybai, tokias kaip tarifai, mokesčiai ar subsidijos.

Deja, šios pastangos nepateisina lūkesčių, nes pagrindinės kliūtys laisvai tarptautinei prekybai dažnai glūdi ne fizinėse valstybių sienose ar reglamentuojančiose taisyklėse, o vartotojų mąstyme.

universiteto bibliotekų rinkodaros strategija išmokti dvejetainių opcionų prekybos kursą

Tarptautinės vartotojų elgsenos tyrimai atskleidžia, kad, iš tiesų, vartotojai, pirkdami importuotus produktus, gali susidurti su psichologinėmis kliūtimis, tokiomis kaip etnocentrizmas Shimp ir Sharma,vartotojų priešiškumas Klein ir kt. Suprasdami sąlygas kuomet ir kaip vartotojai teikia prioritetą importuotiems ar vietinės gamybos produktams galime geriau suprasti kaip mažinti nelygybę tarp šalių, o siekdami atsakyti į šiuos klausimus turime tirti naujus konceptus bei naujus teorinius požiūrius.

Tarptautinės rinkos ir vartotojai — viena iš pagrindinių ISM tyrimų sričių, kuri analizuoja kaip skirtingi kontekstai nulemia vartotojų elgseną skirtingose šalyse. Remiantis negatyvumo šališkumu angl.

Veiklos dokumentai

Taip pat mūsų atlikti tyrimai atskleidė, kad vartotojo universiteto bibliotekų rinkodaros strategija su išorine grupe gali sumažinti importuotų produktų vartojimą Gineikienė ir Škudienė, Tarptautinių rinkų ir vartotojų tyrimų srityje siekiame atsakyti į šiuos klausimus: Kodėl ir kaip renkamės tarp vietinės kilmės, importuotų ir globalių prekių?

Kokią įtaką priešiškumas šaliai, nostalgija, kolektyvinė psichologinė nuosavybė bei vartotojo nesiidentifikavimas daro vartojant vietinės kilmės ar importuotas prekes?

Kaip formuojamas tendencingumas sveikumo suvokime angl. Tvarus ir sveikas vartojimas Tvarus vartojimas užtikrina dabartinių poreikių patenkinimą nemažinant galimybių ateities kartoms patenkinti savo poreikius Brundtland Commission Panašiai galime žvelgti ir į sveikatą.

Elgdamiesi atsakingai sveikatos atžvilgiu, galime pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tyrimai tvaraus ir sveiko vartojimo srityje gali padėti mums geriau suprasti kokie veiksniai lemia pozityvius pokyčius žmonių elgsenoje.

Integruodami naujausius, su sveikata susijusios vartotojų elgsenos, tyrimų rezultatus bei socialinės įtakos ir psichologijos literatūrą, ISM tyrėjai ieško naujų būdų kaip padėti vartotojams priimti geresnius sprendimus ir išmintingai pasirinkti. Mes analizuojame kaip įvairios įžvalgos vartotojų sprendimų priėmimo srityje gali būti taikomos, norint paskatinti tokius pokyčius skirtingose srityse — darnių sprendimų priėmimas, nesveiko gyvenimo būdo ir įpročių keitimas sveikesniais, kriptovaliut investavimo rinkinys pasitenkinimo didinimas ir apskritai vartotojų gerovė.

Tirdami su sveikata susijusią vartotojų elgseną gilinamės į psichologinius vartotojų požiūrio formavimo procesus. Tvarių bibliotekų iniciatyva darbuotojams siūlo įrankius pažangai, įgyvendinant įvairius aplinkos, socialinius ir fiskalinius tikslus, dokumentuoti. Tai efektyvios programinės įrangos programos, sąveikaujančios su bibliotekos svetainės lankytojais ir nariais.

Simonaitytės viešosios bibliotekos Abonementų skyriaus vyriausioji bibliotekininkė tel. Višinskio viešosios bibliotekos Metodikos centro vedėja Jonas Grušas Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Jolita Steponaitienė Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja Ligita Matulienė Anykščių L. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vyr. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Vida Marcinkienė Radviliškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Elona Varnauskienė VU bibliotekos Informacijos paslaugų centro vedėja Danutė Karlienė Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Taryba Pirmininkas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Vida Garunkštytė Pirmininko pavaduotoja, Utenos A. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Dr.

Pokalbių robotai natūraliai bendrauja su svetainę peržiūrinčiais bibliotekos lankytojais ir gali atsakyti į jų klausimus realiu laiku. Tikimasi, kad m.

universiteto bibliotekų rinkodaros strategija forex cfds apvalga

Čia pateikiamas populiariausių pokalbių robotų sąrašas. Teigiama, kad šiais metais daugelis bibliotekų daugiau dėmesio skirs investicijoms į privačių pranešimų programas.

Užuot naudojęsi el. Siekdamos neatsilikti, bibliotekos stengsis pritaikyti personalizavimą suasmeninimąišplėsti narių augimą ir patirtį. Jos analizuos narių elgseną, reklamuos knygas ir paslaugas, remdamosi nuspėjamąja analitika ir nario ankstesne įtraukimo istorija. Pagrindinis individualizuotos rinkodaros pranašumas yra kontrolė, leidžianti pasirinkti ir nukreipti visų rūšių bibliotekos narių segmentus.

universiteto bibliotekų rinkodaros strategija opcionų prekyba indeksu